• Пенчев
 • партньори
 • адвокат
 • кантора
 • адвокатска кантора пенчев
 • кантора пенчев и партньори
 • адвокатска кантора
 • адвокат пенчев и партньори
 • право
 • кантора пенчев
 • пенечев - партньори
 • адвокати
 • адвокатска кантора
 • адвокатска кантора пенчев и партньори

Сфери на дейност

Ние ще ви предложим:

Квалифицирано обслужване

Адвокатската кантора предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото: гражданско право, търговско право, вещно право, облигационно право, банково право, застрахователно право, трудово право, семейно право, наследствено право, административно право, данъчно право и наказателно право.

Оптимална защита

За осигуряване на оптимална защита интересите на нашите клиенти предоставяме експертни правни консултации и услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ, посредничество при водене на преговори и процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции.

Комплексен подход

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, работим в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в различни области. Всички наши услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и на руски език.