Абонамент

За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на Договор за абонаментно правно обслужване. Адвокатската кантора предоставя високо квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на Клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми.

В абонамента са включени всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.

Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. На нашите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.


АБОНАМЕНТНОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОСИГУРЯВА НА КЛИЕНТА:

 • Оптимална правна защита и съдействие, предвид специфичните особености на извършваните от него дейности;
 • Изграждане на цялостна и дългосрочна правна концепция за неговото развитие и за оптимизиране на дейността му;
 • Фиксирана месечна такса за определен обем правни услуги;
 • Намалени разходи за правни услуги, извършвани от квалифициран адвокат;
 • Спестени разходи за юридически персонал;
 • Решения, съобразени с индивидуалните особеностите и спецификата на извършваната търговска дейност;
 • Специално внимание и обслужване с предимство пред другите клиенти;
 • Готовност за максимално бързо и оптимално решение на всички въпроси;
 • Постоянно и неотложно правно обслужване на клиента, изцяло съобразено с нуждите му и възникналите проблеми при упражняване на дейността му.

НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ:

 • Непрекъсната ежедневна правна помощ;
 • Високо квалифицирано правно обслужване и индивидуален подход при решаване на въпросите;
 • Отношения, основани на взаимно доверие, сигурност и конфиденциалност;
 • Минимален размер на адвокатското възнаграждение за всички услуги, които не са включени в договора за абонаментно обслужване;
 • Професионално и максимално бързо извършване на всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.